ჩვენს შესახებ

01

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec.

02

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec.

03

Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo vitae, elit nec.

lorem ipsum

ინფორმაცია აკრედიტაციაზე

lab3

საგამოცდო ლაბორატორია

  • შეფასების სტანდარტი: სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018-ის შესაბამისად
  • აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი: GAC-TL-0217
  • აკრედიტაციის მოწმობის მოქმედების ვადა: 2025-ივლისი-21

პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო

  • შეფასების სტანდარტი: სსტ ისო/იეკ 17065:2012/2014
  • აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი: GAC-PRC-0017
  • აკრედიტაციის მოწმობის მოქმედების ვადა: 2021-ოქტომბერი-02
lab1

მისამართი

ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 73

ტელეფონი

0322 61 53 39

599 33 05 51

ელ-ფოსტა

temoexpert@yahoo.com